Vilkår og betingelser for kundebedømmelser og -anmeldelser

Disse brugsbetingelser gælder for din adfærd, der er forbundet med de kunderatings og den evalueringsservice, som udbydes af AEG ("CRR service"). I det omfang at der opstår nogen form for konflikt mellem AEG's Privatlivspolitik og disse brugsbetingelser, vil brugsbetingelserne gælde hvad angår CRR Service.

Ved indsendelse af enhver form for indhold til AEG, repræsenterer og garanterer du at:

Derudover erklærer du dig enig i, og garanterer, at du ikke vil indsende indhold:

Du erklærer dig enig i, at holde AEG skadesløs (inklusive dets ledende medarbejdere, direktører, agenter, datterselskaber, joint ventures, medarbejdere og tredjepart serviceudbydere, inklusive, men ikke begrænset til, Bazaarvoice, Inc.), og ikke ansvarlig for alle erstatningskrav, fordringer og skader (faktiske og deraf følgende) af enhver art, kendte eller ukendte, inklusive rimelige advokatgebyrer, som du måtte pådrage dig som følge af misligholdelse af dine forpligtelser og garantier, som beskrevet ovenfor, eller din krænkelse af enhver lov eller tredjeparts rettigheder.

For hver indhold du sender, giver du tilladelse AEG til en varig, uigenkaldelig, licens-fri, overdragnings rettighed og licens til brug, kopiering, modificering, sletning af dets hele, adaptation, publikation, oversættelse, skabe afledte tekster fra/eller sælge og/eller distribuerer sådanne indhold og/eller inkorporerer sådan indhold i enhver form, medie eller teknologi igennem verden uden kompensation til dig.

Alt indhold, som du indsender, må anvendes efter AEG's eget skøn. AEG forbeholder sig retten til at ændre, reducere eller slette hvilket som helst indhold på AEG's webside, som AEG finder, efter eget skøn, krænker retningslinjerne for indhold eller nogen anden bestemmelse i disse brugerbetingelser. AEG garanterer ikke, at du vil kunne gøre regres gældende over for AEG for at have redigeret eller slettet noget af det indhold, du har indsendt. Ratings og skriftlige kommentarer bliver generelt lagt ud på siden inden for to til fire arbejdsdage. Dog forbeholder AEG sig retten til at fjerne eller afvise at lægge noget som helst indhold ud på siden, uanset årsagen. Du vedkender, at du, og dermed ikke AEG, er ansvarlig for alt indhold, som du indsender. Intet af det indhold, du indsender, skal indebære en fortrolighedsforpligtelse for AEG, dets agenter, datterselskaber, koncernselskaber, partnere eller tredjepart serviceudbydere og deres respektive direktører, ledende medarbejdere og andre medarbejdere.

Ved indsendelse af din e-mail adresse i forbindelse med dine rating og evalueringer, accepterer du at AEG og dets tredje parts service leverandør må bruge din e-mail adresse til at kontakte dig omkring statusen for din evaluering og for andre administrative formål.

Luk dette vindue