Vilkår og betingelser for kundevurderinger og -omtaler

Disse vilkår for bruk bestyrer din framferd når det gjelder kunderangering og anmeldelser fra AEG (CRR service) I den grad det oppstår konflikt mellom AEG's retningslinjer for personvern og Vilkår for bruk, skal Vilkår for bruk gjelde når det gjelder CRR Service.

Ved å sende innhold til AEG, garanterer du at:

Videre er du i enighet med og garanterer at du skal ikke sende innhold:

Du er i enighet om at du skal holde AEG (og dets ledere, styremedlemmer, representanter, ansatte, partnere, og andre parter, som også innbefatter Bazaarvoice, Inc), skadesløs mot alle erstatningskrav (både reelle og potensielle) av enhver type, kjente og ukjente, inkludert rimelige advokathonorarer i forbindelse med brudd på betingelser og garantier som er beskrivet ovenfor eller som er i strid med lovregler eller andre parters rettigheter.

For alt innhold du legger inn gir du AEG en varig, ugjenkallelig, royalty-fri, overførbar rett og lisens til å bruke, kopiere, endre, slette, tilpasse, utgi, oversette, skape avledete åndsverk fra og/eller selge eller distribuere slikt innhold og/eller innlemme slikt innhold i et hvilket som helst format, medium eller teknologi rundt om i verden uten godtgjørelse.

Alt innhold du legger inn kan brukes av AEG etter eget skjønn. AEG forbeholder seg retten til å endre, forkorte eller slette alt innhold på AEGs webside som AEG etter eget skjønn betrakter som brudd på innholdsveiledningen eller andre forskrifter i Vilkår for bruk. AEG garanterer ikke at du vil ha mulighet gjennom AEG til å redigere eller slette innhold som du allerede har sendt inn. Rangeringer og skriftlige kommentarer er normalt publisert mellom to og fire arbeidsdager etterpå. Men AEG forbeholder seg retten til å fjerne eller nekte postering av innsendt materiale uansett grunn. Du erkjenner at du, og ikke AEG, er ansvarlig for innholdet du sender inn. Ikke noe av det innsendte innholdet skal oppfattes som en tillitserklæring fra AEG, dets representanter, underselskaper, partnere eller andre servicepartnere og deres ledere, tillitsvalgte og ansatte.

Ved å legge inn epostadressen din i forbindelse med rangeringer og anmeldelser er du i enighet om at AEG og tredje parter kan bruke epostadressen din til å kontakte deg angående statusen på dine rangeringer og andre administrative formål.

Lukk vinduet