Villkor för kundvärderingar och recensioner

Dessa användarvillkor styr ditt handlingssätt beträffande kundvärderings- och recensionstjänsten som erbjuds av AEG ("CRR Service, Customer Ratings and Review Service"). I den mån det finns någon konflikt mellan AEGs sekretesspolicy och dessa användarvillkor, skall dessa användarvillkor gälla beträffande CRR Service.

Genom att skicka något innehåll till AEG, garanterar du att:

Du går vidare med på och garanterar att du inte skickar något innehåll:

Du går med på att hålla AEG (samt dess styrelsemedlemmar, direktörer, agenter, dotterbolag, samriskföretag, anställda och tredjeparts tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till Bazaarvoice, Inc.), skadeslöst och skydda mot alla ersättningsanspråk, krav och skador (verkliga och indirekta) av varje slag och natur, kända och okända inklusive rimliga advokatarvoden och garantier angivna ovan eller din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.

För allt innehåll som du skickar, beviljar du AEG en ständig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar rätt och en licens att använda, kopiera, ändra, helt ta bort, anpassa, publicera, översätta, skapa derivat av arbeten från och/eller sälja och/eller distribuera sådant innehåll och/eller införliva sådant innehåll i någon form, medium eller teknik i hela världen utan kompensation till dig.

Allt innehåll som du skickar kan användas enligt AEGs eget gottfinnande. AEG förbehåller sig rätten att ändra, förkorta eller ta bort något innehåll på AEGs webbplats som AEG bedömer, enligt eget gottfinnande, att det överträder riktlinjer för innehåll eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor. AEG garanterar inte att du har någon resurs genom AEG att redigera eller ta bort något innehåll som du har skickat. Värderingar och skriftliga kommentarer sätts i allmänhet upp inom två till fyra arbetsdagar. AEG förbehåller sig emellertid rätten att ta bort eller neka att sätta upp något som skickats in av något som helst skäl. Du bekräftar att du, inteAEG, är ansvarig för innehållet i det du skickar in. Inget av innehållet som du skickar skall vara föremål för någon skyldighet att vara konfidentiellt vad AEG beträffar dess agenter, dotterföretag, närstående bolag, partners eller tredje parts tjänsteleverantörer och deras respektive direktörer, styrelsemedlemmar och anställda.

Genom att skicka din e-postadress i samband med din värdering eller din recension, går du med på att AEG och dess tredjeparts tjänsteleverantörer får använda din e-postadress till att kontakta dig beträffande recensionens status och andra administrativa ändamål.

Stäng detta fönster